Dél-Baranyában a Szársomlyó déli oldalában a Nagyharsányt és Villányt összekötő út mellett szálltunk föl, közvetlen egy hatalmas kékoportó ültetvény szomszédságában.        

A Villányi-hegység legmagasabb tömbjét, a Villányi borvidék jelképévé vált Szársomlyót mindenki csak ördög szántotta hegyként emlegeti a környéken. A monda szerint, a Harsányi-hegy lábánál egy Harka nevű gyönyörű lány élt özvegy édesanyjával. Ez a lány olyan szép volt, hogy maga az ördög is megkívánta és feleségül akarta venni. Az asszony nem mert szembeszállni az ördöggel, ezért teljesíthetetlen feladat elé állította a gonosz kérőt: ha egyetlen éjszaka alatt kakasszóig felszántja a falu feletti kőhegyet, nem áll a frigy útjába. Az ördög nem ismert lehetetlent, befogott hát az ekébe tizenkét fekete macskát és amint megszólalt az esti harang, szántani kezdett. Az öregasszony éjjel megleste hogy áll a feladat és látta, hogy az udvarló majdnem az egész hegyet felszántotta már. Eszébe jutott ekkor a kitétel és maga kezdett el kukorékolni. Erre azonnal felriadt az összes kakas és mind éktelen rikoltozásba kezdett. Az ördög mérhetetlen haragra gerjedt, hogy nem lehet övé a világszép lány. Mérgében elhajította az ekéjét, abból lett a Beremendi hegy. Kirázta a földet a csizmáiból, így született meg a Göntér és a Siklósi-hegy, aztán szökellt egy nagyot és elbújt a földbe. Ahol eltűnt, ott kénes víz tört elő, amit ma is úgy hívnak: Harkány. A felszántott hegy szikláin pedig még most is látni a tizenkét macska körmének kaparását: ez a Szársomlyó.

A Szársomlyó fokozattan védett hegy, nevében a szár kopaszt jelent, a somlyó pedig a somtermő területre utal. Védettségét mégis azzal érdemelte ki Magyarországon az elsők között, hogy itt nő a fehér virágú magyar kikerics, a virág, ami a Villányi borút jelképévé vált. A hegyet pedig valójában nem az ördög szántotta fel: a szántásokat a geomorfológia  karrjelenségeknek nevezi. A víz formálta ilyenné a hegy déli mészkő oldalát.

  A hegy klímája egyébként mediterrán jellegzetességeket mutat, különösen déli oldala meleg, ahol a  villányi szőlőültetvények találhatók. Az átlagos éves napfénytartam a Szársomlyón magas, 2000-2100 óra, az évi átlagos hőmérséklet 11 °C. Mediterrán vonás, hogy a csapadékeloszlás kettős maximumú, tavaszi és őszi.